Menu

Connect with us

R156-4S2.7 kim Bộ P156 kim Bộ R156 kiểm tra kim đồng bộ /P156 Hoa Vinh Kim.
R156-4S2.7 kim Bộ P156 kim Bộ R156 kiểm tra kim đồng bộ /P156 Hoa Vinh Kim. price:USD$0.22
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$0.13
Minimum Order Quantity:57
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
R160-3W1.7mm vòng kim bộ kiểm tra kim bộ ống dò ổ cắm hoa Vinh Kim Thành.
R160-3W1.7mm vòng kim bộ kiểm tra kim bộ ống dò ổ cắm hoa Vinh Kim Thành. price:USD$0.18
discount 60% in 2018-06-24 to 2018-06-26
price:USD$0.11
Minimum Order Quantity:70
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Hoa Vinh Kim bộ kiểm tra thăm dò đầu dò thành bộ R156-4S2.69mm ống tiêm với kim p156 ổ cắm
Hoa Vinh Kim bộ kiểm tra thăm dò đầu dò thành bộ R156-4S2.69mm ống tiêm với kim p156 ổ cắm price:USD$0.60
discount 60% in 2018-06-24 to 2018-06-26
price:USD$0.36
Minimum Order Quantity:21
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Được rồi... Hoa Vinh P100 series kim Bộ kiểm tra Bộ R100-3T Kim có đường kính 1.67MM cắm kim bộ thiết bị đầu cuối
Được rồi... Hoa Vinh P100 series kim Bộ kiểm tra Bộ R100-3T Kim có đường kính 1.67MM cắm kim bộ thiết bị đầu cuối price:USD$0.50
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$0.30
Minimum Order Quantity:25
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Được rồi... Hoa Vinh P100 series kim Bộ kiểm tra Bộ R100-3T Kim có đường kính 1.67MM cắm kim bộ thiết bị đầu cuối
Được rồi... Hoa Vinh P100 series kim Bộ kiểm tra Bộ R100-3T Kim có đường kính 1.67MM cắm kim bộ thiết bị đầu cuối price:USD$50.00
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$30.00
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
RM75-3S vòng Hoa Vinh thăm dò cao 6mm Hàn kim bộ 1.32mm kiểm tra kim bộ kiểm tra ngọn
RM75-3S vòng Hoa Vinh thăm dò cao 6mm Hàn kim bộ 1.32mm kiểm tra kim bộ kiểm tra ngọn price:USD$0.20
discount 60% in 2018-06-24 to 2018-06-26
price:USD$0.12
Minimum Order Quantity:63
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
R156-4S Hoa Vinh Kim bộ bộ kiểm tra thăm dò kim bộ phương pháp tu từ bộ ống thăm dò đầu dò ống tiêm kháng sinh.
R156-4S Hoa Vinh Kim bộ bộ kiểm tra thăm dò kim bộ phương pháp tu từ bộ ống thăm dò đầu dò ống tiêm kháng sinh. price:USD$30.00
discount 60% in 2018-06-24 to 2018-06-26
price:USD$18.00
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Kiểm tra kim Bộ 60#R030 kim Bộ P030 ống tiêm 000000# ống dẫn dòng Hoa Vinh R030-1VW7 Kim.
Kiểm tra kim Bộ 60#R030 kim Bộ P030 ống tiêm 000000# ống dẫn dòng Hoa Vinh R030-1VW7 Kim. price:USD$3.00
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$1.80
Minimum Order Quantity:5
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Hoa Vinh thăm dò kim Bộ PM75-3W1.3mm ống tiêm RM75-3W phương pháp tu từ PM75 Kim.
Hoa Vinh thăm dò kim Bộ PM75-3W1.3mm ống tiêm RM75-3W phương pháp tu từ PM75 Kim. price:USD$0.16
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$0.10
Minimum Order Quantity:79
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Hoa Vinh Kim bộ RL50-2C/R02-2C0.86MM kim Bộ bộ kiểm tra thăm dò kim xi lanh ống tiêm
Hoa Vinh Kim bộ RL50-2C/R02-2C0.86MM kim Bộ bộ kiểm tra thăm dò kim xi lanh ống tiêm price:USD$50.00
discount 60% in 2018-06-24 to 2018-06-26
price:USD$30.00
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
Hoa Vinh thăm dò kim Bộ R02-2S/2C Kim Xuân ổ cắm ICT vòng dây trên ống tiêm ống tiêm
Hoa Vinh thăm dò kim Bộ R02-2S/2C Kim Xuân ổ cắm ICT vòng dây trên ống tiêm ống tiêm price:USD$0.18
discount 60% in 2018-06-23 to 2018-06-25
price:USD$0.11
Minimum Order Quantity:70
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler
RL75-4W Hoa Vinh thăm dò 1.3mm vòng kim Bộ 75mil vòng kim bộ phương pháp tu từ bộ ống tiêm
RL75-4W Hoa Vinh thăm dò 1.3mm vòng kim Bộ 75mil vòng kim bộ phương pháp tu từ bộ ống tiêm price:USD$0.22
discount 60% in 2018-06-25 to 2018-06-27
price:USD$0.13
Minimum Order Quantity:57
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
mail to saler send message to saler