Menu

Connect with us

Hoa Vinh Bộ 2# số hai thử nghiệm phương pháp tu từ bộ kim chân đế P160 R160-2W vòng kim Bộ 1.7mm Kim.
Hoa Vinh Bộ 2# số hai thử nghiệm phương pháp tu từ bộ kim chân đế P160 R160-2W vòng kim Bộ 1.7mm Kim. price:USD$14.00
discount 70% in 2018-10-22 to 2018-10-24
price:USD$9.80
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
RL50-2S Hoa Vinh Kim bộ máy thăm dò 0.86mm Hàn kim bộ kiểm tra đầu dò bán nó
RL50-2S Hoa Vinh Kim bộ máy thăm dò 0.86mm Hàn kim bộ kiểm tra đầu dò bán nó price:USD$0.35
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.24
Minimum Order Quantity:36
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh thăm dò thử nghiệm bộ R75-3W kim Bộ 1.3MM lò xo kim PA75 thử thăm dò.
Hoa Vinh thăm dò thử nghiệm bộ R75-3W kim Bộ 1.3MM lò xo kim PA75 thử thăm dò. price:USD$22.00
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$15.40
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Được rồi... Hoa Vinh thăm dò bộ R160-1S1.67 kim bộ dò cái bọc P160.
Được rồi... Hoa Vinh thăm dò bộ R160-1S1.67 kim bộ dò cái bọc P160. price:USD$25.00
discount 70% in 2018-10-23 to 2018-10-25
price:USD$17.50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh Hoa Vinh kiểm tra xét nghiệm thăm dò thăm dò phương pháp tu từ kim bộ R125-4S vòng cao 7.5MM Hoa Vinh Kim.
Hoa Vinh Hoa Vinh kiểm tra xét nghiệm thăm dò thăm dò phương pháp tu từ kim bộ R125-4S vòng cao 7.5MM Hoa Vinh Kim. price:USD$0.35
discount 70% in 2018-10-22 to 2018-10-24
price:USD$0.24
Minimum Order Quantity:36
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Mới ráp xong Hoa Vinh Kim bộ R035-W7/ đưa kim bộ đồng bộ 0.45 dẫn bộ dùng quá liều đấy
Mới ráp xong Hoa Vinh Kim bộ R035-W7/ đưa kim bộ đồng bộ 0.45 dẫn bộ dùng quá liều đấy price:USD$2.00
discount 70% in 2018-10-23 to 2018-10-25
price:USD$1.40
Minimum Order Quantity:7
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh thăm dò vòng R100-5W cao 10mm vòng kim Bộ 1.7mm Hoa Vinh Kim.
Hoa Vinh thăm dò vòng R100-5W cao 10mm vòng kim Bộ 1.7mm Hoa Vinh Kim. price:USD$0.22
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.15
Minimum Order Quantity:57
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
R11-2S Hoa Vinh thăm dò 1.32mm Hàn kim bộ ống chích kim kiểm tra đảm bảo chất lượng ống tay áo
R11-2S Hoa Vinh thăm dò 1.32mm Hàn kim bộ ống chích kim kiểm tra đảm bảo chất lượng ống tay áo price:USD$0.25
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.17
Minimum Order Quantity:50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
R50-4CS mới ráp xong chính phẩm Hoa Vinh Kim bộ kiểm tra thăm dò kim Hàn kim bộ máy thăm dò.
R50-4CS mới ráp xong chính phẩm Hoa Vinh Kim bộ kiểm tra thăm dò kim Hàn kim bộ máy thăm dò. price:USD$2.00
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$1.40
Minimum Order Quantity:7
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh Kim bộ RM75-3W/RM75-2W kiểm tra kim Bộ 1.32mm vòng dây /P75 dò cái ống tiêm
Hoa Vinh Kim bộ RM75-3W/RM75-2W kiểm tra kim Bộ 1.32mm vòng dây /P75 dò cái ống tiêm price:USD$18.00
discount 70% in 2018-10-23 to 2018-10-25
price:USD$12.60
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh thăm dò R156-1S mới ráp xong bộ 2.75mm Hàn kim bộ kiểm tra kim bộ máy thăm dò cái ống tiêm
Hoa Vinh thăm dò R156-1S mới ráp xong bộ 2.75mm Hàn kim bộ kiểm tra kim bộ máy thăm dò cái ống tiêm price:USD$0.50
discount 70% in 2018-10-23 to 2018-10-25
price:USD$0.35
Minimum Order Quantity:25
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
R100-4T cắm kim bộ ống chích vỏ P100 Series với Hoa Vinh thăm dò đầu cây kim.
R100-4T cắm kim bộ ống chích vỏ P100 Series với Hoa Vinh thăm dò đầu cây kim. price:USD$0.25
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.17
Minimum Order Quantity:50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh Kim bộ R100-4W/3W/2W1.7mm kim Bộ kiểm tra thăm dò đầu dò bộ ống
Hoa Vinh Kim bộ R100-4W/3W/2W1.7mm kim Bộ kiểm tra thăm dò đầu dò bộ ống price:USD$0.17
discount 70% in 2018-10-23 to 2018-10-25
price:USD$0.12
Minimum Order Quantity:74
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh RM75-1W thăm dò đường kính 1.32mm kim bộ, kiểm tra xử lý ổ cắm ống kim,
Hoa Vinh RM75-1W thăm dò đường kính 1.32mm kim bộ, kiểm tra xử lý ổ cắm ống kim, price:USD$0.25
discount 70% in 2018-10-22 to 2018-10-24
price:USD$0.17
Minimum Order Quantity:50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
Hoa Vinh RM75-3W thăm dò đường kính 1.32mm kim bộ, kiểm tra xử lý ổ cắm ống kim,
Hoa Vinh RM75-3W thăm dò đường kính 1.32mm kim bộ, kiểm tra xử lý ổ cắm ống kim, price:USD$0.25
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.17
Minimum Order Quantity:50
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler
R160-3S mới ráp xong Hoa Vinh Kim bộ (R160-3S) kiểm tra kim bộ, thăm dò R160-3S xi lanh
R160-3S mới ráp xong Hoa Vinh Kim bộ (R160-3S) kiểm tra kim bộ, thăm dò R160-3S xi lanh price:USD$0.38
discount 70% in 2018-10-21 to 2018-10-23
price:USD$0.27
Minimum Order Quantity:33
freight :USD$18.00,(Express)
freight :USD$7.00,(Postal parcel)
views:0
Search Similar or mail to saler send message to saler